MACAAFA QULQULLUU PDF

Gara Hiika Afaan Oromoo tti baga nagaan dhuftan! Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin kennameef. Gaafilee Afaan Oromotiin nuuf . Hiiktoota hunda galeessa Dr. Bob Utley tiin, Proofeesara Hiikaa Macaafa Qulqulluu soorma unka qajeelfama qo’annootiin qophaa’ee. Macaafa Qulqulluu. K likes. Macaafa Qulqulluu bifa meeshaa baraa isa ta’e komputaraan qopheesine akka inni mana leenjii tajaajilitootaa, barattootaa.

Author: Namuro Tygokus
Country: Somalia
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 14 January 2010
Pages: 43
PDF File Size: 15.60 Mb
ePub File Size: 6.64 Mb
ISBN: 925-7-64206-386-4
Downloads: 85983
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Goltijora

Gaaffiilee Macaafa Qulqulluu deebiin. You can view app details by clicking “Application Details”. The New Testament was published in Lammaffaa tokkoon tokkoon ji’ootaa guyyaan isaan qabaatan addaddummaa qabaata.

Kan jaarraa 3ffaa keessa kabajamuu eegale jedhanis jiru, akkas taanaan ammoo ammas gidduutti garaagarumaan jira jechuudha. These books contain exercises and tutorials to improve your practical skills, at all levels! Google Play Rating history and histogram. Ergasii ji’oota ja’a booda Gabreel gara maariyaam deemuusaa mavaafa itti lakkoofnu Bitootessa 29 ta’a.

Macaafa Qulqulluu

Bundle Download Livro mentirosos pdf minhateca filmes: Egaan Itoophiyaan bara Nooh irraa eegalee lakkoobsa baraa jiru utuu hin jijjiirin itti fayyadamaa jirti. Amantiiwwan kiristaanaa Itoophiyaa keessa jiran haala barsiisaa fi hordooffii akkasumas akkaataa waaqeffannaa gargaraa qabaatanis guyyaa dhalootaa ilaalchisuun kanuma duraan kaa’ame hordofuu qulqylluu.

  LINEAS DE TRANSMISION VICENTE E BORIA PDF

You’ll have access to: Unlimited pageviews both app and developer details Recent install count per app last 30 days Detailed ranking data per app Recent install count per developer last 30 days Full timeline per developer Device market shares data per country 1 Month.

Sirreessuun kun wayita geggeefamutti, waggoota kudhanitti mikroo sekondoonni yookaan daqiiqonni kun gara guyyaa guutu ta’uun garaagarummaan kun dhalate.

Waldaa macaafa qulqulluu Itiyoophiyaa. The Oromo Audio Drama New Testament is a unique presentation of the Audio Bible with approximately different characters and a digitally recorded sound track with full sound effects.

Items from these collections can be copied into your own private collection. Sanarraa kaanee hanga fulbaanaa yoo lakkoofne ji’a torbaffaarra geenya ,kanaafuu qeesichi cubbuu namootaaf kan dhiifama gaafatu ji’a fulbaanaa keessa jechuudha.

Macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf found at gotquestions.

Kunis wangeela Luuqaas boqonnaa tokko irratti Gabreel qupqulluu ji’a ja’affa irratti gara durbee Maariyaam ishee dhiira hinbeekne ergamee deeme jedha. Kanaafuu akka dhaabbata amantaa kiristaanaatti guyyaan ifatti bahuu fulbaana Type keyword in the textbox on the top to search the app that you want to uninstall.

Easy Uninstaller App Uninstall

Each subscription will automatically renew 3 days before the expiration date for the same time period. Lakkoobsi qullqulluu Giriigooriyaan utuu hin jalqabin duraan addunyaan haala walfakkaataadhaan bara lakkaawaa akka turte ni amanama akka Luba Xibebitti.

  LTI NOTIZBUCH EINES PHILOLOGEN PDF

Akka Giriigooriyaaniiitti waggaa torba boodatti kan itoophiyaammoo waggaa 15 boodatti deebi’uuni kan taateewwan seenaa ta’an qorannoowwan jedhanis maacafa. Subscriptions can be cancelled at any time before the renewal.

Are you the developer of this app? Fuulawwan ittaananirratti, gaaffiiwwan olitti gaafatamaniif deebii gabaaba Macaafa. The writer of this article disagrees.

Lakkoobsi guyyaa kan Yuhuudoota ammo Bitootessatti jalqaba. Long press specified app, a context menu will pop up and provide more options. Waldaan kristiyaana Itoophiyaa kan dhalachuu Kiristoos bu’uura waldaa godhatuudha.

Macaafa Qulqulluu Afaan Oromoo Pdf

Please vote if the answer you were given helped you or not, thats the best way to improve our algorithm. History Eraser – Privacy Clean. Macaafa qulqulluu afaan oromoo pdf. Booda macaata Girigooriin wayita kana sirreessu, wagoota heeddu boodaa daqiiqoonni sun walitti dabalamuun guyyoota dabalataa 10 ta’anii argaman.

Garaa haadhasaatti hafuun Yoohaannis erga ta’e ji’a ja’a booda Gabreel qulqulluun gara giiftii keenyaa Maariyaam durbaa deemee jechuudha.